Dữ liệu công ty

  • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
  • Vốn điều lệ: 150 tỉ VND
  • Số lượng nhân viên: 50 người