Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn:
Trở thành nhà cung cấp lớn nhất Việt Nam về màng mỏng (film) đạt chất lượng cao cho ngành công nghiệp bao bì của Việt Nam và từng bước mở rộng thị trường ra thế giới.

Sứ mệnh:
Cam kết luôn duy trì những tiêu chuẩn cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ để song hành cùng sự phát triển của ngành công nghiệp bao bì Việt Nam