Lĩnh vực hoạt động

  • Chuyên sản xuất và phân phối các loại màng mỏng (film) như CPP, CPE , MCPP, MCPE, MPET , MBOPP… 
  • Cung cấp các giải pháp cho ngành bao bì, in ấn, đóng gói sản phẩm
  • Cung cấp dịch vụ phân tích và kiểm nghiệm cơ tính của bao bì đóng gói