Chính sách của công ty

  • Công ty luôn chú ý đến việc xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và đoàn kết. 
  • Mỗi một thành viên của công ty sẽ được bố trí công việc phù hợp với năng lực và đam mê của mình. 
  • Trong quá trình làm việc, các thành viên sẽ được nhận xét, đánh giá để được tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao và hoàn thiện năng lực làm việc hoặc bổ nhiệm vào những vị trí công việc phù hợp. Cơ hội thăng tiến luôn rộng mở với tất cả mọi thành viên của công ty.